GWZ | Om GWZ
18859
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-18859,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.2,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive

GWZ är en boutiquebyrå med inriktning mot tvistlösning samt IT- och immaterialrätt. Vi har även specialistkompetens inom fastighetsrätt, bygg- och anläggningsentreprenad, bolagsrätt, obeståndsrätt, sjö- och transporträtt, försäkringsrätt och kommersiella avtal.

Våra advokater har lång erfarenhet från sina respektive verksamhetsområden, och har biträtt företag i ett betydande antal komplexa tvister och andra affärsjuridiska uppdrag. Som klient hos oss kan du därför alltid räkna med rådgivning direkt från en specialist. Vi erbjuder skicklighet, tillgänglighet och en rak kommunikation.

Vår verksamhet bedrivs enligt true partnership-modell, vilket innebär att delägarna delar lika på verksamhetens resultat. Modellen säkerställer att våra klienter får bästa möjliga rådgivning i varje ärende. Vi har inte som ambition att omdana affärsjuristrollen eller bli så stora som möjligt. Vår målsättning är istället att vara det naturliga valet för klienter som behöver juridisk rådgivning av högsta kvalitet.

MEDARBETARE

MAX GLANZELIUS

Erfarenhet

Max Glanzelius har agerat ombud i ett stort antal tvister i allmän domstol och förvaltningsdomstol samt inför skiljenämnder, och har lämnat löpande affärsjuridisk rådgivning inom en rad olika områden. Han har särskild erfarenhet från tvister och rådgivning rörande aktie- och inkråmsöverlåtelser, bank- och finansieringsavtal, rekonstruktioner och obestånd, kommersiell hyresrätt, bygg- och anläggnings­entreprenader samt fraktavtal och kollisioner till sjöss. Max Glanzelius har branschkunskap inom energi- och massaindustrin, bygg-och fastighetssektorn, verkstads- och tillverkningsindustrin, offentliga verksamheter samt offshore och -transportnäringen.

Karriär

Vetenskapsteori, 40 p, Göteborgs universitet (2002-2003)
Jur. kand. Göteborgs universitet (2008)
Tingsnotarie vid Stockholms tingsrätt (2009–2010)
Bolagsjurist Valmet AB (2017)
Advokatfirman Vinge (2008–2018)

 

Publiceringar

Rotterdamreglerna, svensk översättning av den engelska originaltexten, Svenska Sjörättsföreningen, Skrifter nr 82, Jure 2015 (med Peter Wik, Jonas Rosengren, Michele Fara m.fl.)
Undertransportörens ansvar för godsskador till sjöss, Svenska Sjörättsföreningen, Skrifter nr 80, Jure 2009 (med Peter Wik)

 

Medlemskap

Sveriges Advokatsamfund
Swedish Arbitration Association
Svenska Sjörättsföreningen
Young Arbitrators Sweden
Process- och skiljerättsklubben i Göteborg

PETER WIK

Erfarenhet

Peter Wik har agerat ombud i ett flertal nationella och internationella skiljeförfaranden samt tvister i allmän domstol, och har lämnat löpande affärsjuridisk rådgivning inom en rad olika områden. Han har särskild erfarenhet från tvister och rådgivning rörande aktie- och inkråmsöverlåtelser, fastigheter, byggnads- och anläggningsentreprenader, koncessioner, försäkringsfrågor, fraktavtal och kollisioner till sjöss samt agent-, distributions- och leveransavtal. Peter Wik har branschkunskap inom bygg-och fastighetssektorn, bil- och tillverkningsindustrin, offentliga verksamheter samt energi- och transportnäringen.

Karriär

Jur. kand. Göteborgs universitet (2008)
Tingsnotarie vid Göteborgs tingsrätt (2009–2010)
Advokatfirman Vinge (2008–2018)

 

Publiceringar

Rotterdamreglerna, svensk översättning av den engelska originaltexten, Svenska Sjörättsföreningen, Skrifter nr 82, Jure 2015 (med Max Glanzelius, Jonas Rosengren, Michele Fara m.fl.)
Undertransportörens ansvar för godsskador till sjöss, Svenska Sjörättsföreningen, Skrifter nr 80, Jure 2009 (med Max Glanzelius)

 

Medlemskap

Sveriges Advokatsamfund
Swedish Arbitration Association
Svenska Sjörättsföreningen
Young Arbitrators Sweden
Process- och skiljerättsklubben i Göteborg

 

Omnämnanden

Rankad av Legal 500 (utgåva 2018) och rekommenderad inom verksamhetsområdet Shipping.

JOEL ZETTERSTRÖM

Erfarenhet

Joel Zetterström har företrätt klienter i ett stort antal IT- och immaterialrättsanknutna frågor, upprättar och förhandlar regelbundet avtal i sådana frågor och har agerat ombud i tvister rörande patent, upphovsrätt, företagshemligheter och varumärken. Han har härutöver lämnat löpande affärsjuridisk rådgivning inom en rad olika områden och har hanterat många ärenden med obeståndsrättsliga inslag. Han har särskild erfarenhet av frågor rörande personuppgiftshantering, outsourcing och andra leveranser av IT-tjänster, licensiering, och komplexa teknikleveranser. Joel Zetterström har särskild branschkunskap inom IT, teknik och telekom samt media-sektorn.

Karriär

Psykologi, 40 p, Göteborgs universitet (1999-2000)
Jur. kand. Göteborgs universitet (2005)
Tingsnotarie vid Jönköpings tingsrätt (2005-2007)
Advokatfirman Vinge (2007–2018)

 

Medlemskap

Sveriges Advokatsamfund
Dataföreningen Västra Kretsen
Västsvenska immaterialrättsklubben (VIRK)

 

Omnämnanden

Rankad av Legal 500 (utgåva 2018) och rekommenderad inom verksamhetsområdet IT & Telekom.